“Jag hade inte kunnat komma hit om avgifterna hade funnits då”

När Yengoh Genesis från Kamerun kom till Lund för att studera 2006 var själva utbildningen gratis. Om studierna hade varit avgiftsbelagda hade han och många i hans årskull uteblivit.
2018 gjorde jag en serie artiklar för Universitetsläraren om avgiftsbeläggningen av internationella studenter och konsekvenserna det haft för svenska lärosäten.

Nålsögat och de svarta akademikerna

Drygt 20 år efter apartheids fall är den sydafrikanska akademiska världen fortfarande dominerad av vita professorer och eurocentriska perspektiv. Kraven på omedelbar förändring blir allt starkare