Grönsaksodlingen som blev läkemedelsfabrik, Svensk Farmaci

Tjalling Erkelens, Bedrocans grundare, utanför odlingskamrarna.
I år har för första gången licensansökningar för medicinsk cannabis godkänts i Sverige och nu ökar antalet ansökningar. Produkten, obehandlade torkade blommor från Cannabisplantan, produceras av holländska Bedrocan på uppdrag av den statliga Cannabisbyrån.

Text och Bild: Stina Rosén

Tåget mot Groningen rullar förbi nyplöjda åkrar och vårgröna hagar. Överallt prickas landskapet av svartvita kor och ulliga får. Slutstationen är ett samhälle en halvtimmes resa från Groningen. Av säkerhetsskäl är företagets adress hemlig, här odlas medicinsk cannabis för miljoner euro varje år.

I ett anonymt industriområde ligger en byggnad utan skylt. Kontoret är en relik från 60-talet. Rödbruna nålfiltsmattor och vitmålade tegelväggar. Medelålders kostymmän och dräktkvinnor sitter vid skrivbord i de ljusa lokalerna och över alltihop hänger en tung, söt doft av Cannabis. Det känns ganska surrealistiskt.

Tjalling Erkelens är varken odlare, apotekare eller ingenjör i grunden. Han är grundskollärare och före detta journalist.

– Jag gifte in mig i en jordbrukarfamilj och när jag var 28 startade jag och min svåger ett grönsaksodlingsföretag.

De odlade endiver, inomhus och i mörker. För Tjalling Erkelens var det inte så mycket grönsakerna som lockade utan experimenterandet, utmaningen i att hitta nya sätt att odla och standardisera grödan.

– Efter sex år insåg vi att vi måste bredda oss, att vara beroende av bara en produkt är inte så bra för ett företag. Så då började vi med vit sparris under vintersäsongen och det blev en succé.

1992 började de också odla cannabis för fröproduktion. Varianterna de odlade var dels för fiberproduktion men också en variant som gav plantor med hög THC-halt.

– Vi hade ett stort intresse för produkten eftersom vi förutsåg att Cannabis skulle legaliseras förr eller senare.

I slutet av 1990-talet började Hollands dåvarande hälsominister Els Bors prata om att införa ett program för medicinsk Cannabis. Hon var själv läkare i grunden och var dessutom personligt engagerad.

– Hennes man hade drabbats av cancer och självmedicinerat med Cannabis som smärtlindring under sin sista tid i livet. Den första januari 2001 installerade hon OMC, Office for Medicinal Cannabis eller Cannabisbyrån.

I en annan del av landet har Cannabisbyråns chef Marco Van de Velde en strålande utsikt över huvudstaden Den Haag från sitt kontor på 13:e våningen. Myndigheten har tre fasta medarbetare och lyder under Hälsoministeriet.

– I Holland finns medicinsk Cannabis tillgängligt på apoteken samt för forskning och produktutveckling. Vi är ansvariga för tillgänglighet, kvalitetskontroll och distribution av produkten. Enligt ett FN-fördrag måste det finnas en nationell myndighet som högsta ansvarig om ett land vill göra Cannabis tillgängligt för allmänheten.

Myndigheten använder sig av entreprenörer och partners för packning, analys, kvalitetskontroll, distribution och odling.

Bedrocan är den enda lagliga odlaren av Cannabis i Europa. 2013 nådde företaget för första gången en omsättning på över en miljon euro. I år räknar de med sju miljoner och om fem år tror Tjalling Erkelens att omsättningen kommer att ligga på 20 miljoner euro för företagets verksamhet i Holland.

Cannabis och extrakt av cannabis omfattas i Sverige av bestämmelserna i lagstiftningen om kontroll av narkotika. En del preparat med extrakt och syntetisk cannabis finns redan på den svenska marknaden. Till exempel CBD-olja som utvinns ur industrihampa och Sativex som skrivs ut till ms-patienter. Det preparat som nu godkänts till de svenska patienterna består däremot av obehandlade växtdelar från Cannabisplantan, det vill säga samma sak som säljs på gatan världen över. Skillnaden mellan medicinsk Cannabis och gatuprodukten ligger i att den förra standardiserats, att den kvalitetskontrolleras och att den endast finns tillgänglig via apotek på recept.

– Odlaren kontrolleras av oss och hälsovårdsmyndighetens inspektörer. De kontrollerar anläggningen var tredje år och vi åker dit två till tre gånger i månaden. Och det är inte bara odlingen som är standardiserad utan också analysen och kontrollen av produkten. Hela processen protokollförs, säger Marco van de Velde.

Bedrocans affärshemlighet är att de lyckats utveckla metoder som gör att de kan odla cannabisplantor som håller en jämn nivå av de verksamma substanserna, framförallt THC och CBD. Man har tagit fram fem olika varianter av Cannabis med sinsemellan olika halter THC och CBD. Bediol som är den variant som de svenska patienterna fått licens på innehåller drygt sex procent THC och åtta procent CBD.

– Odlingsmetoderna fick vi lista ut själva för det var ingen annan som gjort det vi gjorde. Vi fick förlita oss på det vi lärt oss genom odlingen av andra grödor, säger Tjalling Erkelens.

Anläggningen är uppdelad i åtta kammare. I varje kammare ställer man in plantor av en av de sex varianter företaget odlar. Kammaren försluts och allt styrs sedan utifrån med hjälp av olika datorappar. Ljusmängd, fukt, temperatur och näring. Åtta veckor senare plockas plantorna ut och torkas och rensas innan de skickas vidare för nästa steg i processen.

– Det är det du behöver för att kunna odla standardiserat, en plantstam som alltid har exakt samma kemiska sammansättning tillsammans med en odlingscykel som alltid ser exakt likadan ut.

Bedrocan är sedan tidigare API-certifierat och i januari i år fick företaget det europiska medicinalverkets certifikat för god tillverkningssed. Det är de ensamma om i den medicinska cannabisbranschen.

Enligt en studie som gjorts av Bedrocan kring användandet av medicinsk cannabis är det något fler kvinnor än män som använder produkten och medelåldern är 55 år.  I genomsnitt använder patienter 0,7 till ett gram per dag medan kroniska nöjesrökare använder mellan ett och tre gram per dag.

Bedrocan och Cannabisbyrån rekommenderar intag av medicinsk cannabis via inhalator. Vid de högre temperaturer som uppstår när man röker cannabisen förbränns materialet och giftiga ämnen utvecklas, precis som vid tobaksrökning.

– De aktiva substanserna finns inte i Cannabisplantan utan utanpå. De samlas i toppen av en utväxt på växtdelarna. De inaktiva komponenterna THC-A syra och CBD-A syra omvandlas till THC och CBD vid en upphettning till 180 grader och vid 200 grader förångas de och kan inandas via en inhalator, säger Tjalling Erkelens.

THC är den substans som skapar ruskänsla och eufori men även smärtlindring. CBD verkar tvärtom, den är inte rusgivande, har ingen effekt mot smärta ensam och om den har någon effekt alls på psyket så verkar den ångestdämpande och ångestlösande. Anledningen till att man vill ha CBD tillsammans med THC i ett läkemedel är att när man ger dem samtidigt så motverkar CBD många av biverkningarna av THC.

– Men även terpenerna tycks inverka på hur produkten verkar på olika individer, så hela den kemiska profilen är viktig, säger Tjalling Erkelens.

Det har gjorts många tester med cannabis genom åren men de flesta har brustit vad gäller de krav som generellt ställs på kliniska tester av läkemedel.

– Det finns fortfarande diskussion kring det terapeutiska värdet av Cannabis. Det finns inga kliniska tester som bevisar att det fungerar, säger Marco van de Velde.

Ett problem har varit att det inte funnits en placeboprodukt att göra kliniska tester med. Eftersom Cannabis har en väldigt säregen doft och smak har det varit omöjligt att lura försökspersonerna i blindtest. Men i november 2016 kunde Bedrocan presentera en fullgod placebo på marknaden. Placebon innehåller alla terpener men saknar de verksamma substanserna.

– Två kliniska tester pågår redan, en i Holland som fokuserar på fibromyalgi och en i Australien som behandlar palliativ vård, där handlar det om ökad aptit och allmänt välmående. Två till kliniska tester ska påbörjas inom kort i Tjeckien, en kring chrons sjukdom och en kring atopiskt eksem, berättar Tjalling Erkelens.

I slutet av 2017 kommer Bedrocan att ha kapacitet att producera fem ton färdig produkt per år i Holland. Mellan 2000 och 2300 holländare har i dagsläget recept på medicinsk cannabis, en siffra som ökar stadigt enligt Marco van de Velde. Det som inte säljs inom landet exporteras av Cannabisbyrån till andra länder i Europa.

– Vi exporterar till Tyskland, Italien, Makedonien, Tjeckien, Finland och Danmark. Norrmännen får recept av sina läkare men får själva åka till Holland och hämta ut medicinen på apotek här. Senast igår fick vi in licensen för en femte person i Sverige, berättar Marco van de Velde.

Lagstiftningen kring hur Cannabis importeras, förskrivs och används skiftar mellan de olika länderna. I Holland kontrollerar Cannabisbyrån produktion, distribution och export men inte användandet. Det finns tillexempel ingen undre åldersgräns för att få medicinsk Cannabis utskrivet. Det finns, trots den bristande forskningen kring Cannabis, belägg för att den psykoaktiva substansen THC kan framkalla psykoser hos vissa grupper men inte heller här finns det restriktioner utan bara rekommendationer.

– Vi tillhandahåller informationsmaterial där det framgår att personer som haft psykologiska problem inte ska använda medicinsk men till syvene och sist är det läkarna som bestämmer vem de skriver ut preparatet till, säger Marco van de Velde.

Många cannabisförespråkare världen över pratar om plantan som en universallösning som kan bota alla möjliga sjukdomar. Så är det naturligtvis inte säger Tjalling Erkelens.

– Enkelt sagt kan man hitta receptorer för det Cannabinoida systemet i hjärnan, i mag-tarmsystemet och kring hjärtat. Det innebär att Cannabis har en effekt vid sjukdomar som påverkar dessa områden till exempel vid sjukdomar som påverkar nervsystemet och sjukdomar som ger skakningar, spasmer eller kramper.

Cannabis används också för att öka aptiten hos patienter med HIV och cancer och som i de svenska fallen, som smärtlindring.

– Cannabis är inte en kur, det är en produkt som kan hjälpa till att lindra vissa symptom på en sjukdom och därmed höja patientens livskvalitet, säger Tjalling Erkelens.

Artikeln publicerades i Svensk Farmaci, facklig tidskrift för farmaceuter, i juni 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.