Parkering i Lund

Bilar får ge plats åt cyklar

Bilparkeringarna ska bli mindre och cykelparkeringarna större. Det är tanken med Lunds kommuns nya parkeringsnorm där man sänker kravet på antal parkeringsplatser vid nybyggnation.

Vid nybyggen är det fastighetsägaren som ansvarar för att anlägga parkeringar åt de boende. Kommunens uppgift är att se till att fastighetsägarna tar det här ansvaret och sätter därför en norm som anger ett minimikrav på antal platser som måste anläggas vid varje nybyggnation. Den förra normen är från 2001. I underlaget till ny parkeringsnorm förslås ett lägre minimikrav på antal bilparkeringar och ett högre på cykelparkeringar vid alla typer av nybyggen.

– Den gamla parkeringsnormen är onödigt hög, säger Christian Rydén på stadsbyggnadskontoret.

– Vi ser att den ökning i bilinnehavet som man räknade med 2001 har uteblivit. Allt fler väljer också att cykla eller åka kollektivt. Det är därför inte rimligt att vi ställer så höga krav på antalet bilparkeringsplatser.

Parkeringar är en kostsam affär vid nybyggen. De tar dyr mark i anspråk och de kostar att anlägga, speciellt om man bygger in dem i parkeringshus eller källargarage. Kostnaden för parkering delas av alla boende i en fastighet, även av dem som inte själva har bil.

De remissinstanser som fått titta på förslaget är i huvudsak positiva. Ingen tycker att man stryper tillgången till parkering för mycket, däremot anser ett par instanser att man borde sänka normen ytterligare. Det kommer enligt förslaget finnas sätt att göra just detta. Två alternativ finns. Det ena innebär att fastighetsägaren får en ”parkeringsrabatt” mot att det bland annat finns ett bilpoolsmedlemskap inkluderat i hyran. Med bilpoolspaketet får man reducera antalet parkeringsplatser med 30 procent. Det andra alternativet kallas bilfritt boende. Det innehåller bland annat avtal med blivande lägenhetsinnehavare om att avstå helt från att äga egen bil. Vid ett sådant projekt får byggherren parkeringsnormen sänkt med upp till 90 procent.

– Vi öppnar för byggherrarna att vara kreativa, säger Christer Wallin (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Flera fastighetsägare har visat intresse för bilpoolspaketet. Lunds kommunala fastighets AB, LKF, är villiga att gå längre och har uttryckt intresse för ett pilotprojekt med bilfritt boende.

– Det blir billigare att bygga och därför billigare att bo, säger Håkan Ekelund, vd på LKF.

– Om man satsar på spårväg så tror vi att det skulle kunna funka ute på Brunnshög till exempel.

Vissa juridiska aspekter måste först redas ut, enligt Håkan Ekelund. Till exempel om det finns utrymme i hyreslagen att kunna förbinda en hyresgäst att avstå från bil. Beslut om den nya parkeringsnormen fattas i byggnadsnämnden innan sommaren.

Text: Stina Rosén

Sydsvenskan 20 mars 2013

Bilfritt i Köln

Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun har tittat på bilfria områden i några andra europeiska länder. Bostadsområdet Stellwerk 60 i Köln är ett exempel.

Här har marken för bilvägar och parkering i ett normalt bostadsområde i stället blivit grönområden. Det fyra hektar stora området är helt bilfritt. De enda undantagen är utryckningsfordon. Och en ölleverantör som kommer en gång i veckan.

Alla boende i området får gratis medlemskap i en bilpool. Vid flytt och tyngre transporter inom området finns tillgång till handdragna transportkärror. Viktigast av allt för att det bilfria boendet ska fungera är dock två andra faktorer. Mycket goda kommunikationer är den ena. Den andra är att man egentligen inte behöver åka in till city alls. Allt från grönsaksmarknad till sjukvård finns på gångavstånd från Stellwerk 60.

Parkeringsnormen för området är minimal, endast 0,2 platser per hushåll. Det innebär 120 platser som man byggt i ett parkeringshus utanför området. Om en hyresgäst trots allt bestämmer sig för att en bil är nödvändig får de köpa en plats i parkeringshuset. Platserna subventioneras inte av övriga boende.

Text: Stina Rosén

Sydsvenskan 20 mars 2013

För billigt att parkera på universitetet

Universitetets parkeringsavgift är för låg. Det menar Gröna studenter som i ett brev till rektorerna vid Lunds universitet och Lunds tekniska högskola (LTH) föreslår att terminsavgiften ändras till dagtaxa.

I dagsläget betalar man en terminsavgift för att använda institutionernas parkeringar. Gröna studenter kräver i brevet att man ändrar betalningsmetoden från terminsavgift till dagtaxa. Gröna studenter menar att när en person väl betalat in terminsavgiften finns det inte längre någon anledning att lämna bilen hemma.

”En god tanke skulle vara en högre parkeringstaxa som betalas på plats varje dag. Då tvingas man tänka till en extra gång varje morgon innan man tar bilen”, står det i brevet.

I ett svar till Gröna studenter skriver LTH:s rektor Anders Axelsson att de anser att avgifterna är tillräckligt höga och att parkeringarna måste finnas för att ”vi skall kunna vara en välkomnande arbetsplats för alla kategorier av människor: barnföräldrar, skolklasser på besök, äldre med begränsad förmåga att använda kommunala transporter, rörelsehindrade, långväga gäster.”

Finns det några krav på att studenterna till exempel ska ha ett visst pendlingsavstånd för att få köpa ett terminstillstånd?

– Nej, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson till Sydsvenskan.

Gröna studenter anser att de låga parkeringsavgifterna dessutom utgör en utebliven inkomst som skulle kunna användas till andra ändamål.

Text:  Stina Rosén

Sydsvenskan 20 mars 2013

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.